Zakaj je blockchain pomemben za projekt 3Gloco?

Kljub vznemirjenju, ki se dogaja okoli blockchain tehnologije, t. i. verige podatkovnih blokov, se zavedamo, da je le-ta še vedno v svoji zgodnejši fazi razvoja. Pravtako je trg še v fazi sprejemanja tehnologije, ki bo spremenila svet. Poleg tega se zavedamo tudi, da bo blockchain jutri odgovor
na izzive sodobne družbe na ključnih področjih, kot so decentralizacija, varnost podatkov, transparentnost in nespremenljivost. Blockchain tehnologija namreč omogoča, da so informacije preverjene in ovrednotene, predvsem pa izmenjane, ne da bi se morali zanašati na »tretjo osebo« (third-party authority).

Naš cilj je, da se poglobimo v posamezno dejavnost in industrijo ter pripeljemo na površje možnosti, ki jim bodo ob pomoči blockchain tehnologije omogočile pripeljati poslovanje in upravljanje s podatki na višji nivo. Po ocenah strokovnjakov bo potrebnih tri do pet let, da bo blockchain tehnologija na točki, ko bomo rekli, da je optimalna rešitev današnjih izzivov. A težava ni toliko v sami tehnologiji in njenem razvoju, pač pa v izzivih, ki jih prinaša vzpostavitev skupni standardov. In prej, ko bomo začeli z uporabo, prej ko se bo vključilo večje
število igralcev in industrije, prej bomo dosegli višji nivo. Čas je, da niso samo veliki igralci tisti, ki prvi začnejo z uporabo novih tehnologij in postavljajo pravila prilagojena velikim, naša misija je, da tudi »malim« omogočimo, da se aktivno vključijo ter posvojijo in soustvarjajo praktične vidike nove tehnologije, ki je danes dosegljiva bolj, kot se zavedamo.

Verjamemo, da ima blockchain velik potencial, da postane nov protokol odprtega standarda za izmenjavo zaupnih podatkov, preverjanje identitete in izmenjavo transakcij. Dobro pomislite, ali res obstaja dejavnost, ki ne potrebuje ničesar od tega? Ki ne obdeluje osebnih podatkov svojih strank, kjer ni potrebno preveriti identitete ali ne prihaja do izmenjave transakcij?

In blockchain predstavlja pomemben člen 3Gloco platforme zaradi številnih dejavnikov, med katerimi velja izpostaviti najpomembnejše tri:

  • Ocenjevanje ponudnikov: Vsi uporabniki bodo imeli možnost ocenjevanja ponudnikov na platformi, a šele po uporabi njihove storitve. Te ocene bodo neizbrisljive, ne bo jih mogoče ponarejati, s tem pa bomo zagotavljali ne le, da bi se ocene umetno ustvarjale, ampak bodo ponudnike spodbujale h kakovostnim storitvam. Dejstvo, da bodo ocenjevali kupci na podlagi uporabe storitve ali nakupa, bo dalo ocenam najvišjo možno kredibilnost.
  • Plačevanje z virtualnim plačilnim sredstvom: V namen delovanja platforme bomo izdali svoje virtualno plačilno sredstvo – kriptografske žetone GloCoin. Ko so v igri finančne transakcije v kriptosvetu, je danes blockchain predpogoj za zagotavljanje transparentnosti in dejansko izvedbo tovrstnih transakcij. Vaša naročila in plačila se ne bodo “izgubila v oblaku”, ampak bodo skrbno beležena v verigah podatkovnih blokov in ustrezno obdelana v realnem času.
  • Pametne pogodbe in dokumenti: Pogoji za ponudnike po posameznih dejavnostih bodo znane vnaprej. Da bo poslovanje z njimi in za njih transparentno in poenostavljeno, bomo le-to omogočali s pametnimi pogodbami. Ta nam bo v veliko pomoč tudi pri zagotavljanju varnosti podatkov in dokumentov, ki jih bodo ponudniki v okviru poslovanja svojega podjetja shranjevali s pomočjo orodij, ki jih bodo lahko uporabljali na platformi.
  • Personalizirane storitve za posamezne dejavnosti: vsaka dejavnost ima svoje zahteve in načine delovanja, v nadaljevanju predstavljamo le nekaj primerov, kjer bo blockchain izboljšal kakovost poslovanja ponudnikov in drugih vključenih. Za posamezne dejavnosti bomo namreč posebej opredelili katere podatke ali sisteme bo varno izvesti izključno na blockchainu in jih temu primerno tudi prilagodili. ŠE nekaj konkretnih razlogov, zakaj in kako bo blockchain doprinesel k poslovanju na platformi:
  • Oskrbne verige: Možnosti, ki jih blockchain ponuja za področje oskrbnih verig je pomemben segment v našem projektu. Glede na to, da bo platforma pokrivala v več dejavnostih praktično celotno oskrbno verigo, se odpirajo številna področja, kjer bo blockchain tehnologija omogočila konkreten preskok naprej.
  • Zmanjševanje potencialnih sporov in izmenjava dokumentov: Zaradi transparentnosti, ki je ena od ključnih prednosti uporabe blockchain tehnologije, se bodo bistveno zmanjšale možnosti potencialnih sporov med eno in drugo stranko (naročnikom in distributerjem ali ponudnikom). To bo predvsem pomembno tudi na točki, kjer bo ta tehnologija omogočala sledljivost in učinkovito neposredno izmenjavo dokumentov med člani oskrbne verige v t.i. decentraliziranem omrežju.
  • Enoten sistem naročanja: Eno od področij, kjer nam bo blockchain zagotavljal transparentnost je tudi pot od oddaje naročila do prevzema produkta. Sistem bo enoten za vse uporabnike platforme, ki bodo lahko ponudnike in naročila spremljali transparentneje, kot kadarkoli doslej.
  • Do storitev še hitreje: V storitveni dejavnosti pa bo to prav prišlo predvsem v zdravstveni in lepotni industriji (kozmetični saloni, masaže, specialisti in podobno), saj bodo stranke lahko termine rezervirale glede na razpoložljiva mesta po vnaprej določenih terminih. Brez podvojenih naročanj in le v času, ko imate razpisane termine – preprosto in hitro, brez odvečnih telefonskih klicev, e-pošte in podobno. Seveda pa bo ta sistem naročanja še kako prav prišel tudi za različne vadbene skupine, celo za timske igre kot so sobe pobega in druge atrakcije.
  • Uporabniku prilagojena ponudba: Seveda pa nam bo blockchain tehnologija v veliko pomoč tudi pri zagotavljanju uporabniku čim bolj prilagojene ponudbe, saj bo, v kombinaciji z umetno inteligenco, omogočala učinkovito in varno profiliranje posameznika in hkrati omogočala varnost in zasebnost.
  • Garancija: Ne nazadnje pa bomo v enem od zadnjih mejnikov prestopili tudi mejo zagotavljanja garancije, v začetku za 3Gloco produkte, kasneje je cilj tovrstne usmeritve tudi širše. In komu je najbolj varno zaupati tovrstno zahtevno nalogo? Blockchain tehnologiji. In to je le del vsega tega, kar nam bo omogočila.

»Ne živimo zato, da bi delali, ampak delamo zato,

da bi bolje živeli.« (Dr. Peter Novak)

Umetna inteligenca

Umetna inteligenca je avtonomni sistem, ki se sam po sebi razvija po vnaprej določenih pravilih, gre za avtomatiziran samoučeč sistem. Pomembno je, da se
odloča glede na naučene primere, na podlagi katerih izbira najboljše možnosti. Razvijamo namreč avtomatiziran sistem, s sposobnostjo samoučenja in iskanjem najbolj optimalnih rešitev za vsako dejavnost. Umetna inteligenca bo nevidna, v ozadju vam pomagala do lažjega in učinkovitejšega upravljanja vašega posla.

Umetna inteligenca bo tista, ki nam bo pomagala analizirati profile naših strank, njihovih navad – vse to z namenom, da bomo ustvarjali najboljše možne rešitve, ki jih trg lahko ponudi – tudi za naše podjetnike. Podatki, ki bodo zbrani iz javno dostopnih virov in profiliranja naših strank in podjetnikov, bodo tisti, ki bodo krepili znanje naše umetne inteligence. In javno dostopnih podatkov je v dobi interneta in sodobnih tehnologij ogromno. Predstavljajte si osebo, ki nikdar ne zboli ter vam je vedno na voljo z vsem svojim znanjem in izkušnjami? Ta »oseba«, umetna inteligenca, bo srce 3Gloco platforme.

VEČ V NAŠEM PROJEKTNEM NAČRTU